Početna strana Katedre Nastava Oglasna Kontakt

Slađana Mitrović
sekretarica
sladjat@ff.bg.ac.rs

Boban Niković
tehnički saradnik
nboban@ff.bg.ac.rs

Dragomir Bulatović
viši tehnički saradnik
lucida@ff.bg.ac.rs


Gordana Injac
spremačica